Wat is paarden Coaching

Paardencoaching is niet het coachen van paarden maar het coachen van mensen met behulp van het spiegelend vermogen van paarden.

Om maar meteen met de eerste negatieve bijsmaak af te rekenen, paardencoaching is absoluut niet zweverig. Het is een vorm van coaching waarbij we gebruik maken van het natuurlijke gedrag van een paard. Paarden zijn ontzettend sensibele dieren die experts zijn in het lezen en begrijpen van non-verbale communicatie (lichaamstaal). Paarden leven in het hier en nu. Zij zullen tijdens een sessie, zonder oordeel, feedback geven op jouw gedrag, houding, intenties en emoties die op dat moment van belang zijn.

Dankzij het spiegelend vermogen van het paard, ervaar jij wat er gebeurt. Het paard laat als een spiegel jouw gedrag en emoties zien. Of zij geven hier een reactie op, maar ook laat het paard zien wat nodig is om weer in balans te komen. Ervaren wat jouw non-verbale communicatie (lichaamstaal) met iemand doet is de echte kracht van paardencoaching.                                                                     

Als coach benoem ik tijdens de sessies alleen mijn objectieve waarneming, dat wat er feitelijk gebeurt bij jou, het paard of in jullie interactie. Doormiddel van het stellen van vragen, probeer ik je zelf antwoorden, inzichten en bewustwording te laten vinden. Ik help je om datgene wat je ervaren hebt te vertalen naar het dagelijks leven. De metafoor te begrijpen. Dan is de keuze aan jou. Je bent je bewust van jezelf en de vraag is of er behoefte aan verandering is? Is die behoefte aan verandering aanwezig dan kunnen het paard en ik je ook daarbij verder begeleiden.

Het mooie is dat je nieuw gedrag, een houding of aanpak kunt uitproberen. Het paard zal wederom feedback geven. Je kunt ervaren wat er gebeurt wanneer je andere keuzes maakt en wat dit bij anderen en jou teweegbrengt.

Ik maak tijdens een sessie, onder andere gebruik van motiverende gespreksvoering. Wat een evidence-based methodiek is. Dit houdt in dat het een wetenschappelijk onderzochte en bewezen methode is.

Wat meer uitleg/achtergrond:

Zoals eerder genoemd maken we bij paardencoaching gebruik van de natuur van het paard, het zijn van zowel een vluchtdier als kuddedier. Dit gedrag is iets vanuit de oorsprong, maar wat bij gedomesticeerde paarden nog steeds bestaat.

Als vluchtdieren zijn de zintuigen van paarden er helemaal op gespitst om de kleinste signalen in hun omgeving op te nemen, te interpreteren en erop te reageren. Als prooidier hebben ze behoefte aan een sterke gezonde kudde die hen veilig houdt. Het leven in een kudde is voor een paard van levensbelang. De kudde biedt bescherming tegen natuurlijke vijanden. Ook het sociale aspect speelt een rol want in de kudde wordt voor elkaar gezorgd en er wordt samengewerkt. Mocht de kudde niet in balans zijn dan heeft dit direct effect op de veiligheid.

De paarden staan continu met elkaar in contact. Ze communiceren door de kleinste signalen van elkaar op te nemen en hierop te reageren. Dit communiceren doen paarden non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en uitstraling. Zij kunnen deze non-verbale communicatie van een kuddegenoot zo goed lezen en begrijpen doordat ze spiegelen. Wat maakt dat ze lichaamstaal (non-verbale communicatie) heel snel kunnen interpreteren en erop reageren.

Interessant is dat wij mensen voor het grootste gedeelte non-verbaal communiceren. En dat het grootste gedeelte van onze non-verbale communicatie onbewust is. Bewustwording speelt hier een grote rol. Aangezien je pas de mogelijkheid hebt om iets te kunnen veranderen bij jezelf op het moment dat je je ergens bewust van bent. Het paard kan ons daar fantastisch goed bij helpen.

In geval van afwezigheid van een kudde, de situatie tijdens een coachsessie, zal het paard contact zoeken met de mens. Het paard zal bereid zijn om met ons samen te werken en proberen met ons een kudde te vormen. Zodra jij de bak instapt zal het paard verbinding met jou proberen te krijgen en gaat onderzoeken hoe jij er op dat moment bij staat. Je intenties, emoties en houding. Is er balans? Verder zal het paard kijken of jij het leiderschap van de kudde op je neemt of dat je meer een volger bent. Want het hebben van een leider in de kudde is ook weer een overlevingsstrategie.

Voor wie is paardencoaching geschikt?

Coachen met behulp van paarden is geschikt voor mensen die willen groeien en zichzelf ontwikkelen. Iedereen die meer inzicht en bewustwording wil krijgen in eigen handelen, patronen, gewoontes, gedrag, kwaliteiten, valkuilen en gevoelens. Mensen die open staan voor verandering. Waar sta ik nu en waar wil ik naar toe? En wat heb ik ervoor nodig om dit te bereiken, om daar te komen? Dit kan betrekking hebben op zowel persoonlijke thema’s als professionele thema’s.

Coachen met paarden is mogelijk voor kinderen, volwassenen, duo’s, groepen en teams. Behoefte aan een coach voor een kind? Dan help ik u graag om met een passende en geschikte collega in contact te komen.

Is ervaring met paarden nodig?

Nee, ervaring met paarden is niet nodig. Tijdens de sessie wordt er naast het paard gewerkt. We doen oefeningen samen met het paard, altijd ernaast. Er wordt niet op de paarden gereden.

Wat als je paarden spannend vindt of er zelfs bang voor bent?                                                                      

Dat is iets waar ik uiteraard rekening mee hou. De pony’s en paarden waar ik mee werk zijn zeer braaf. Gewend om dit werk te doen. Bovendien zijn ze uitgebreid getest met betrekking tot hun geschiktheid.

Daarnaast kunnen we van die lichte spanning ook iets positiefs maken. Het maakt namelijk meteen dat je uit je comfortzone bent en in je leerzone. Je comfortzone is bekend en veilig, maar wil je iets nieuws leren dan is het belangrijk om af en toe die comfortzone een stukje te verlaten. Dat kan spannend zijn of zelfs ongemakkelijk, maar een beetje spanning op zijn tijd is gezond. Het is de manier om te leren. Je zal zien dat uit je comfortzone stappen nieuwe ervaringen oplevert die een gevoel van voldoening en levensenergie geven.                                                

Vind je paarden echt eng. Ook dan kunnen we samen een manier vinden waar jij je prettig bij voelt. Je kunt hierbij denken aan mogelijkheden als wandelen, zowel met als zonder het paard. We kunnen plaatsnemen bij de kudde en in de nabijheid van de paarden een coachsessie doen. De paarden zijn dichtbij maar ze kunnen niet bij je komen. Neem contact met mij op dan bespreken we, hoe we ervoor kunnen zorgen dat jij met vertrouwen een coachsessie in gaat.

Ik hoop je snel te ontmoeten tijdens een coach sessie

Vanessa van Wijngaarden